Info o ŠD

DSCN4208

 

DSCN4207

Provoz školní družiny:

Pondělí – pátek:

6:00 – 7:15

11:40 – 16:00

Vyzvedávání dětí: v každou celou hodinu .

 • po obědě
 • ve 13.00 hod.
 • od 14.00 hod. do 16.00

pořád spolu

Základní informace o ŠD:

 

 

 

 

 

Do školní družiny jsou přednostně přijímány děti 1. – 3. ročníku. Ostatní žáci jsou přijímáni na základě požadavků rodičů a vzhledem ke kapacitě ŠD. Do ŠD ,vzhledem ke kapacitě, nemohou být přijímáni žáci rodičů, kteří nepracují, maminek na MD. Tato podmínka se může měnit vzhledem k naplněnosti ŠD a bude se řešit individuálně podle potřeb a požadavků. (viz školní řád)

Pobyt ve ŠD je podmíněný odebráním oběda ve ŠJ.

 

Školní družina je organizační součástí základní školy. ŠD má jedno oddělení. Základní škola je umístěna v typické budově vilového typu. Budova je zasazena do krásného prostředí parku a zeleně. V blízkosti se nachází autobusová zastávka.

smíchPopis prostor školní družiny:

Školní družina se nachází v přízemní části budovy školy.
ŠD má jedno oddělení. V místnosti je dost prostoru, je opticky rozdělena na část odpočinkovou, pracovní a herní.

Materiální podmínky:

Třída školní družiny je uzpůsobena a vybavena tak, aby účelně vyhovovala náročným potřebám žáků. Třída má odpočinkový koutek s kobercem a polštářky i pracovní koutek se stoly a židlemi, aby si žáci měli kde malovat či hrát společenské hry. K  základnímu vybavení patří i dostatečné množství společenských her, stavebnic, kostek a jiných hraček. Třída má i televizor, xbox a interaktivní tabuli.
K ostatnímu vybavení patří také různé sportovní pomůcky – míče, švihadla, létající talíře, skákací gumy, líný tenis a spousta dalších. Z estetického hlediska považujeme  také za důležitou výzdobu tříd a chodby. Zde mají děti možnost ukázat výsledky své tvořivé práce.přátelství

 • Přijímání žáků

Žáky přihlašují do družiny rodiče při nástupu do školy. Do družiny může být žák přihlášen během celého školního roku. Při nástupu žáka do družiny vyplní rodiče zápisní lístek, na kterém uvedou důležité informace o žákovi pro vychovatelku, rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny.
Na písemnou žádost rodičů o vyřazení žáka může žák ukončit docházku během
celého školního roku.

 • Mimořádný odchod

Pokud potřebují rodiče, aby odešel žák jinak než je uvedeno na přihlašovacím lístku, musí to být předem oznámeno písemně do Žákovské knížky, nebo notýsku. Odchod bez doprovodu po telefonické dohodě nelze! Odchody dětí jsou řádem školní družiny časově určeny. Chodíme na vycházky a vytváříme společné práce, proto je lepší pro organizaci vědět, kdo kdy odchází.

 • Informace pro rodiče

Aktuální informace jsou uvedeny na nástěnce vedle vchodu do ŠD, na tabuli ve vestibulu a na webových stránkách.

 • Podmínky úplaty

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb. Výše úplaty je 200,- na pololetí  a hradí se do konce září a na druhé pololetí do konce ledna. Úplata je použita na nákup výtvarných a pracovních potřeb.

 • Děti během roku navštěvují místní knihovnu. Datum je vždy předem určené. Děti si nosí vypůjčené knížky do ŠD a poté je společně vracíme a půjčujeme si další.
 • Při příznivém počasí chodí děti na hřiště, nebo na procházky, proto je vhodné mít v družině uložené sportovní oblečení.
 • Výchovná činnost je stanovena plánem ŠD s ohledem na věkové zvláštnosti a zájem žáků.
 • Vychovatelka nastupuje do práce 15 min. před zahájením provozu ŠD.
 • Vychovatelka zodpovídá za svěřené pomůcky a za stav svěřených místností.
 • Vychovatelka sleduje docházku žáků do ŠD a dbá , aby odchod dětí odpovídal údajům v zápisních líscích.
 • Vychovatelka vede svědomitě povinnou agendu ŠD. (program vých.práce, zápisní lístky, plány)
 • Vychovatelka zodpovídá za výzdobu školní družiny a školy spolu s učitelkami.
 • V případě nepřítomnosti učitelky zastupuje vychovatelka ve třídě.
 • Zajišťuje dozor při výjezdu dětí na plavecký výcvik v Chomutově, výjezdy organizované školou.
 • Děti ze ŠD jsou uvolňovány pomocí zvonku s telefonem.
 • Vychovatelka opouští ŠD po odchodu posledního dítěte a dbá na úklid ŠD.
-