Zájmové kroužky

Zájmové kroužky:

  • kroužek všestrannosti pro 1.roč. pod vedením p.uč. Mgr. Martiny Malcové – pondělí od 12.00 do 12.45

(Výtvarná výchova, pracovní činnosti, pohybové hry, hudební výchova)

  • kroužek českého jazyka a matematiky pro 2. a 3. roč. pod vedením p.uč. Mgr. Štěpánky Giptnerové –

2.roč. v pondělí – lichý týden 13.00-13.45

3. roč. v pondělí sudý týden 13.00-13.45

 

 

Zájmové kroužky začínají v říjnu.

-