Info o MŠ

Mateřská škola je od roku 2003 spojena se Základní školou v jeden právní subjekt. Oficiální název tedy zní Základní škola a Mateřská škola. Ředitelkou Základní školy je Mgr. Jana Koláčková vedoucí Mateřské školy a její zástupkyní je Věra Hanzelínová.

Tel.č. MŠ: 731160471

Provoz MŠ je od 6.00 – 16.15 hod.

Děti se schází od 6.00 do 8.00 hodin a rozchází po 14.00 hodině.

Kapacita mateřské školky je 60 dětí a je plně naplněna.

Mateřská škola má tři třídy:  1.tř. ,,Myšky,, děti od 3-4,5 let

                                                     2.tř. ,,Koťata,, děti od 4,5-6 let

                                                     3.tř. ,,Žabky,, děti od 3-4,5 let

O děti se starají : kvalifikovaní pedagogové   p.učitelky –  Věra Hanzelínová, Jana Palubjaková, a Martina Skořepová

nově pak Růžena Dlouhá.

                                p.kuchařky – Zdenka Mocková, pomocná kuch.Michala Smutná

                                p.uklízečka – Milena Bolardová

Budova MŠ je vilového typu a je obklopena rozlehlou zahradou, jež skýtá mnoho možností k přirozenému pohybu dětí jako jsou průlezky, pérové houpačky, pískoviště,  horolezecká stěna, trampolína a dále mají děti k dispozici dopravní hřiště.

O všechny děti se starají 4 kvalifikované učitelky, 1 kuchařka a 2 uklízečky. Děti každoročně jezdí na plavecký výcvik do Aqua světa do Chomutova , kdy na autobusovou dopravu přispívá obec Spořice. Jezdíme do divadla Rozmanitostí v Mostě a  i k nám do školky jezdí různá představení.. Každoročně jezdíme na konci školního roku na celodenní výlet. Naše škola má několikaletou tradici při spolupráci s blízkými vesnickými školkami v Zelené, Údlicích, Droužkovicích a Hrušovanech. Všechny děti se spolu několikrát ročně setkávají na společných akcích jako je zdobení stromečků či  jarní akademie.

Děti se scházejí v 6.00 hodin a odcházet mohou nejpozději do  16.15 hodin. V mezidobí si hrají různé hry (na obchod, na lékaře, kadeřnici atd.) dle jejich přání. Po osmé hodině děti snídají a nastává činnost na přání dětí, ale i hra, která je řízena učitelkou – pohybové hry, zpívání u klavíru za doprovodu rytmických nástrojů apod.

V dopoledních hodinách (zpravidla v 9.30 ) odcházejí děti ven. Po návratu obědvají a poté se některé rozcházejí domů. S předškoláky po obědě je prováděna individuální činnost, která je zaměřena na přípravu pro zdárný vstup do školy, ostatní děti odpočívají na lehátkách v ložnici. Každý den dětem čte p.učitelka  pohádku.

Děti vstávají ve 13.45  hodin ,svačí a poté opět následuje svobodná volba her a individuální činnost a to do té doby, než přijdou rodiče nebo zákonní zástupci.

 

Ve školce fungují poobědové  aktivity, které se konají po obědě ( jsou pro nespící děti) a

kroužek Angličtiny – kdy k nám dochází lektor z Chomutova.

 

Mateřská škola má zpracovaný svůj vzdělávací program “ROK NA VSI”, podle kterého pracujeme.
Společnými silami třídí děti odpad – “PAPÍROŽROUT” baští jen papír.

Mateřská školka ve Spořicích je velice oblíbená nejen pro své umístění, velkou zahradu, výbornou kuchyni a příjemné vedení, ale také proto, že je to školka rodinného typu, ve které se každé dítě cítí jako doma u maminky.

 

 

Základní škola a Mateřská škola, Nám.Gen. Svobody 78, S P O Ř I C E

Řád školní jídelny při Mateřské škole, Lipová 254, Spořice

 • Rodiče přihlásí své dítě ke školní docházce a stravování při zápisu do mateřské školy.
 • Vedoucí stravování vyvěsí vždy prvního v měsíci seznam dětí s částkou, kolik korun má které dítě zaplatit. Seznamy jsou vyvěšeny v šatnách  dětí.
 • Peníze za stravné se vybírají většinou pátý den v měsíci / není li to možné nejpozději do desátého dne / v budově mateřské školy od 6,00 do 8,00 hodin nebo v budově základní školy v kanceláři vedoucí ŠJ.

Cena stravného:

Strávníci 3 – 6 let

Přesnídávka    8,- Kč

Oběd              19,- Kč

Svačina           6,- Kč

 • První den nemoci žáka si můžou rodiče neodhlášený oběd vyzvednout do přinesených kastrůlků do 11,30 hodin. Další dny již ne.
 • Peníze za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce, popř. se vracejí / konec školního roku, ukončení docházky/
 • Doba vydávání  stravy:

8,30 hod. –    přesnídávka

11,30 hod. – 12,00 hod.   oběd

13,45 hod. – 14,10 hod.  svačina

 • Při jídle děti zasednou na své místo a vyčkají až jim učitelka nalije polévku a rozdá druhé jídlo donesené kuchařkou.
 • Při čekání na jídlo se děti chovají dle pravidel slušného stolování.
 • Jídlo a nápoje se konzumují  u stolu zásadně vsedě.
 • Paní učitelky sledují chování dětí a dbají na jejich bezpečnost. Dojde li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí. Ihned nechají podlahu vytřít a osušit.
 • Dojde li k úrazu, učitel poskytne dítěti první pomoc, provede zápis do knihy úrazů a oznámí úraz ředitelce školy. Ředitelka školy dále provede další úkony v souladu s příslušnými metodickými pokyny MŠMT ČR.

 

 

Ve Spořicích  1. září 2018

 

 

 

-