Činnost – program ŠD

Roční plán ŠD

Září Seznámení s pravidly a chodem ŠD, pravidla společenských her,

výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště, knihovna, čtení po obědě, práce s int. tabulí, kuchyňky.

·        Projekt ,,72 hodin,,

Leden Výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště knihovna, čtení po obědě, práce s int. tabulí, pohybové aktivity – tanec, kuchyňky.

·        Zimní aktivity, bobování

·        Projekt ,,Sněhulák pro Afriku,,

·        Turnaj v ,,prší,,

Říjen Výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště knihovna, čtení po obědě, práce s int. tabulí, pohybové aktivity – tanec, kuchyňky.

·        Příprava na vánoční jarmark

·        Turnaj ve stolním fotbálku

Únor Výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště knihovna, čtení po obědě, práce s int. tabulí, pohybové aktivity – tanec, kuchyňky.

·       Nácvik divadelního představení

·       Soutěž v tanci na herní konzoli

 

Listopad Výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště knihovna, čtení po obědě, práce s int. tabulí, pohybové aktivity – tanec, kuchyňky.

·        Příprava na vánoční jarmark

·        Dušičky, krmítka

·        Turnaj v piškvorkách

Březen Výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště knihovna, čtení po obědě, práce s int. tabulí, pohybové aktivity – tanec, kuchyňky.

·       Představení pro rodiče

·       Návštěva MŠ (předškoláčků)

 

Prosinec Výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště knihovna, čtení po obědě, práce s int. tabulí, pohybové aktivity – tanec, kuchyňky.

·       Příprava na vánoční besídku a vánoční jarmark, pečení cukroví

·       Turnaj ve společenské hře Dobble

 

Duben Výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště knihovna, čtení po obědě, práce s int. tabulí, pohybové aktivity – tanec, kuchyňky.

·        Čarodějnický rej (karneval)

·       Den Země

·        Den knihy (akce v knihovně)

Květen Výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště knihovna, čtení po obědě, práce s int. tabulí, pohybové aktivity – tanec, kuchyňky.

·        Den matek

Červen Výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště knihovna, čtení po obědě, práce s int. tabulí, pohybové aktivity – tanec, kuchyňky.

·        Zakončení a vyhodnocení celoroční práce

 

 

-