Foto ZŠ

Z akcí školy

Oranžový den

Zelený den

Mexiko

STUDIO KARAVANA

Muzikoterapie

Mikulášská

Jarmark 2017

Divadlo Karavana

DEN DĚTÍ

Výlet Lesná

Pohádka

foto na tablo

Dětský den

Písečná animace

Čerti 2014

Jarmark  2014

Den dětí

SVP Libá

Školní jarmark

Chvojkovský mlýn

Zápis 7.2. 2012

Divadlo 8.12.11

Mikuláš 5.12.11

Prostory ŠJ

Prostory ZŠ

1. září 2011

Mikuláš 2010

Besídka 2010 ZŠ

ŠvP

Kvítek Vítek

Čert a Mikuláš

Prvňáčci

Z akcí školy

Škola

-