Projekty

 

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

 

 

 

 

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov, příspěvková organizace

 Název projektu: Zvyšujeme kvalitu výuky

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003039

Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 654.659,- Kč hradíme tyto aktivity:

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)

Vzdělávání pedagogických pracovníků – prevence logopedických vad a problémů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ)

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

-